Urvalsgrunder

Formell behörighet och förkunskaper

För att vara behörig att söka till Ljudtekniker/Producentlinjen vid Studio Blue krävs genomförd gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens. Förkunskaper inom ljudteknik och musikproduktion är en fördel liksom musikalisk erfarenhet.

Anpassning av utbildningens upplägg till elevers förkunskaper inom något moment eller ämne görs normalt inte. Däremot ska alla elever oberoende av förkunskaper vara närvarande under alla schemalagda timmar samt under timmarna med aktiviteter därutöver, exempelvis studiebesök.

Om två sökande bedöms lika gäller att

  • den som har musikalisk eller teknisk inriktning på sin gymnasieutbildning har förtur framför den som har annan inriktning
  • den som genomgått en högskoleutbildning har förtur framför den som inte gjort det
  • den som genomgått en utbildning inom ljudteknik eller musikproduktion, alternativt har arbetslivserfarenhet inom ljudteknik eller musikproduktion, bedöms i förhållande till utbildningens eller arbetslivserfarenhetens inriktning och omfattning.

© Studio Blue 2014 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta