Pris & finansiering

Pris och betalningsvillkor

Du ansöker och antas till hela den 2-åriga Ljudtekniker/Producentlinjen som omfattar totalt 4 terminer. Terminsavgiften för varje termin är
29 500 kronor. Förskottsbetalning erbjuds med något av följande upplägg.

Höstterminen 2014

 • 5 900 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast
  den 15 augusti 2014.
 • 14 150 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast
  den 22 september 2014.
 • 9 450 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast
  den 7 november 2014.

Vårterminen 2015

 • 5 900 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast
  den 7 januari 2015.
 • 6 900 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast
  den 2 februari 2015.
 • 6 900 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast
  den 9 mars 2015.
 • 9 800 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast
  den 17 april 2015.

Betalningsdatum för terminsavgifterna för läsåret 2015/2016 anges i slutet av 2014.

Du erbjuds också möjlighet att förskottsbetala två eller fyra terminsavgifter vid ett tillfälle med rabatt.

 • Förskottsbetalning av två terminsavgifter – rabatt
  totalt 1 500 kronor.
 • Förskottsbetalning av fyra terminsavgifter – rabatt
  totalt 6 000 kronor.

Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2 procent per månad.

Studiestöd genom CSN

Ljudtekniker/Producentlinjen vid Studio Blue är en 2-årig yrkesutbildning på heltid som berättigar till studiestöd genom CSN. Utbildningen tillhör CSN:s avledning A2: påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar.

I studiestödet ingår bland annat:

 • Studiemedel         9 024 kronor för 4 veckor. 
 • Tilläggslån            1 760 kronor för 4 veckor.
 • Merkostnadslån   1 350 kronor per vecka (omkring 22 000
                                   kronor per termin).

Varje blivande elev och elev ansvarar själv för att finansiera sin kursavgift vare sig det sker med studiestöd genom CSN eller på annat sätt.

Varje blivande elev och elev ansvarar själv för allt som har med CSN att göra. Oklarheter eller missuppfattningar i kommunikationen med CSN ändrar inte träffade avtal med Studio Blue om betalningsansvar med mera. Inte heller avslag på ansökan om studiestöd genom CSN påverkar träffade avtal med Studio Blue.

Ansök till CSN så snart som möjligt! Vänta inte på antagningsbesked från Studio Blue innan du ansöker till CSN.

CSN

Webbplats:                               csn.se

© Studio Blue 2014 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta