Kursplaner

Ljudtekniker/Producentlinjens kursplaner

Kursplanerna är unika och fokuserar ljudteknik, musikproduktion och musik. Fem huvudämnen och resurstimmar för alla slags frågor samt tid till förfogande (Ttf) då producenter, musikforskare och andra intressanta branschmänniskor kommer till Studio Blue eller vi till dem ger inspiration genom djup och bredd.

Ämnen

Ämne Timmar
Inspelningsteknik 350
Musikproduktion 440
Ljudteori 210
Musikkunskap 220
Datorbaserad ljudteknik 380

 

 

 

 

 

Dessutom förekommer praktik, liveinspelningar, studiebesök och tillfälliga extra moment. Som elev i årskurs två har du möjlighet att boka Studio Blues A-studio, B-studio eller någon av mixningsstudiorna för valfritt ändamål.

Mål och betyg

I kursplanerna finns beskrivna mål för eleven att uppnå inom de olika ämnena. I utbildningsbeviset anges måluppfyllelsen enligt en tregradig betygsskala.

  • VG – Väl godkänt betyder att eleven väl uppfyller kraven för att ha nått målen inom ämnet.
  • – Godkänt betyder att eleven uppfyller minimikraven för att ha nått målen inom ämnet.
  • IG – Icke godkänt betyder att eleven inte har uppnått målen inom ämnet.

 

© Studio Blue 2014 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta