Kursplaner

Ljudtekniker/Producentlinjens kursplaner

Kursplanerna är unika och fokuserar ljudteknik, musikproduktion och musik. Fem huvudämnen kompletteras med resurstimmar för alla slags frågor samt tid till förfogande (Ttf) då producenter, musikforskare och andra intressanta branschmänniskor kommer till Studio Blue eller vi till dem.

Ämnen

Ämne Timmar
Inspelningsteknik 350
Musikproduktion 440
Ljudteori 210
Musikkunskap 220
Datorbaserad ljudteknik 380

 

 

 

 

 

Utöver de schemalagda timmarna förekommer praktik, liveinspelningar, studiebesök och tillfälliga extra moment. Som elev i årskurs två har du dessutom möjlighet att boka Studio Blues A-studio, B-studio eller någon av mixningsstudiorna för valfritt ändamål.

Mål och betyg

I kursplanerna finns beskrivna mål för eleven att uppnå inom de olika ämnena. I utbildningsbeviset anges måluppfyllelsen enligt en tregradig betygsskala.

  • VG – Väl godkänd betyder att eleven väl uppfyller kraven för att ha nått målen inom ämnet.
  • – Godkänd betyder att eleven uppfyller minimikraven för att ha nått målen inom ämnet.
  • IG – Icke godkänd betyder att eleven inte har uppnått målen inom ämnet.

 

© Studio Blue 2014 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta